Krematoriet med kolumbarium och urngård invigdes hösten 1933 - ett fint exempel på lyhördheten mellan beställare och brukare, liksom anpassningen till stadens klimatförhållanden.

Krematoriet i Kiruna  är Sveriges tionde och världens nordligaste krematorium, samt tillbyggnaden från 1953-57, ritades av arkitekt Bertil Höök, Luleå. Altarmålningen är utförd av Luleåkonstnären Sten Nilsson.

Norrbottens museums fotodokumentation av krematoriet gjordes vid tre tillfällen 2005-2006. Resultatet blev drygt 250 bilder. Ett urval av denna fotodokumentation visades i en utställning. Meningen med utställningen var att väcka intresse om ett framtida bevarande av denna fantastiska byggnad. Krematoriet i Kiruna ligger inom rasriskzonen på grund av LKAB:s gruvbrytning.

Fler bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.