Fröken Frimans tid i SvT om kvinnlig rösträtt med inslag från Norrbottens museum

På annandag jul sänds första delen av två - kallade Kvinnorna på fröken Frimans tid i SvT om den kvinnliga rösträtten. Ett av inslagen består av en intervju med Karin Tjärnström, arkivari

Läs mer

5,5 miljoner till projektet Järn i Norr

På bilden ovan från vänster: Kristina Söderholm, LTU och Helena Karlström, Carina Bennerhag, Sara Hagström-Yamamoto och Sara Json-Lindmark från Norrbo

Läs mer

Pris för årets samtidsdokumentation

Pris för årets samtidsdokumentation

Läs mer

Norrlandsmuseerna är nominerade till Årets samtidsdokumentation!

DOSS utlyser pris för Årets samtidsdokumentation. Viktiga samtidsdokumentationer pågår på många platser i Sverige. DOSS vill med p

Läs mer

Ny utställning - Barn på flykt

Omkring 30 miljoner barn i världen beräknas vara på flykt från sina hem och hemländer. Ofattbara 30 miljoner barn motsvarar nära nog den sammanlagda befolkningen i de skandinavis

Läs mer