Ny utställning - Barn på flykt

Omkring 30 miljoner barn i världen beräknas vara på flykt från sina hem och hemländer. Ofattbara 30 miljoner barn motsvarar nära nog den sammanlagda befolkningen i de skandinavisk

Läs mer

Invigning av unik utställning för en unik målgrupp

Nu är det dags! Efter drygt två års förarbete är vi klara. Kvalité i metod och material, omtanke om människa och miljö samt respekt för våra allra yngsta är ledord som genomsyrat

Läs mer

Folkhögskolornas vintersalong

Jurybedömd konstutställning av elever från Konstskolan Sunderby Folkhögskola och Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda. Norrbottens museum fortsätter nu sa

Läs mer

Norrbottnisk konst i museets årsbok

Måndag 21 december släpper Norrbottens museum och Norrbottens Hembygdsförbund årsboken Norrbotten 2014-2015 som har temat Konst i Norrbotten. B Läs mer


Miljonanslag till projekt för de allra yngsta

Norrbottens Hembygdsförbund och Norrbottens museum har beviljats 1 375 000 kr från PostkodLotteriets Kulturstiftelse till projektet Läs mer