Utställningen Årets föremål 2015 invigs 28/11

Varje månad, året runt, presenteras ett föremål ur museets arkiv och samlingar på Norrbottens museums hemsida. I utställningen Årets föremål 2015 får besökarna möta dessa 12 föremål "

Läs mer

Arkivens dag - Norrbottens Föreningsarkiv 50 år

Under Arkivens dag lördag 14 november 2015 firas Norrbottens Föreningsarkiv 50 års-jubileum med festligheter, föredra

Läs mer

Britta Marakatt-Labba

Norrbottens museum bjuder på den hittills mest omfattande presentationen i länet av Britta Marakat

Läs mer

Ansikten, Platser, Perspektiv

Ur museets konstsamling visas ett 30-tal konstverk i måleri, grafik och skulptur där Ansikten, Platser, Perspektiv bjuder på rika möten med  den norrbottniska konsten. Ut

Läs mer

Ny chef för museets publika verksamhet

Måndag 5 oktober

Läs mer