Fröken Frimans tid i SvT om kvinnlig rösträtt med inslag från Norrbottens museum

På annandag jul sänds första delen av två - kallade Kvinnorna på fröken Frimans tid i SvT om den kvinnliga rösträtten.

Ett av inslagen består av en intervju med Karin Tjärnström, arkivarie på Norrbottens museum som intervjuas av programledaren Kattis Ahlström. Deras samtal handlar om rösträttskämpen Ann Margret Holmgren som höll fyra föredrag i rösträttsfrågan i Boden, Malmberget, Gällivare och Kiruna kring månadsskiftet oktober/november 1903.

Ett inslag i detta blev en resa till Norrbotten, tillsammans med programledaren Kattis Ahlström, för att följa i rösträttskämpen Ann Margret Holmgrens fotspår och starten för FKPR i Luleå.

I tidningen Norrbottens-Kuriren hittade Karin Tjärnström ett långt referat från Ann Margret Holmgrens föredrag i Luleå, som hölls i Godtemplarsalen 30 oktober 1903. Artikeln, publicerad dagen därpå, beskriver ett i det närmaste fullsatt möte, varav 41 personer direkt efteråt meddelade sig intresserade att bilda en lokal förening i rösträttsfrågan.

Man kan också se i annonserna i dagarna som följde att Ann Margret Holmgren reste vidare till Malmberget för att föreläsa även där. Efter ytterligare efterforskningar hittade hon även ett referat från Holmgrens föredrag i Kiruna, och kunde till sist pussla ihop turnén:

Boden: Folkhögskolans gymnastiksal, 31 oktober 1903
Malmberget: Arbetareföreningens lokal, 4 november 1903
Gällivare: Godtemplarsalen, 5 november 1903 
Kiruna: Godtemplarsalongen, 8 november 1903

Del 1 sänds den 26/12 kl. 20.00 i SVT2, med repris 28/12 kl. 18.30 i SVT1.
Del 2 sänds den 29/12 kl. 20.00 i SVT2, med repris 30/12 kl. 18.30 i SVT1.

Foto: Monica Andersson