Kulturmiljöbloggen - över 300 inlägg

Kulturmiljöbloggen drivs av Norrbottens museum och blogginläggen kan handla om allt från dans till de senaste arkeologiska upptäckterna. Frida Palmbo som är en av våra arkeologer är med och administerar, men skriver även inlägg. Bloggen har blivit väldigt uppskattad även långt utanför länets gränser.

Frida, hur länge har bloggen funnits?

- Norrbottens museums arkeologer började blogga i samband med de stora arkeologiska undersökningarna längs med Haparandabanan och kring Aitikgruvan 2007. Då var det enskilda bloggar som enbart handlade om de särskilda utgrävningarna. Den Kulturmiljöblogg som är aktiv idag skapades april 2010, då under bloggplattformen blogspot.se, och bytet över till nuvarande bloggplatform wordpress.com skedde ett år senare, så den börjar ha några år på nacken nu!

Vilka är det som skriver inläggen?

- Framförallt personal på avdelning Kulturmiljö, men med bidrag från museets övriga verksamheter samt även externa gästbloggare.

Hur många inlägg har det blivit?

- Hittills har 301 inlägg publicerats. Målet är att bloggen ska uppdateras 1 gång i veckan, även om det inte alltid blir så.

Vilket inlägg har haft flest visningar/läsare?

- "Gnuss får lambada att framstå som "bolibompa". Ett blogginlägg som handlar om socialdans, skrivet av etnolog Sophie Nyblom, är det blogginlägg som har haft absolut mest besökare med över 8700 visningar, följt av ett logginlägg som handlar om användning av metalldetektorer med strax över 6200 visningar.

Vilket inlägg har varit mest populärt den här månaden?

- För mars månad är det blogginlägget "Järn i Norr" som med 680 visningar är månadens mest lästa. I det inlägget berättar arkeolog Carina Bennerhag om sitt pågående forskningsprojekt om den tidiga järnhanteringen i norr i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Hur startades bloggen?

- Det var min kollega Olof Östlund som startade upp Kulturmiljöbloggen, efter ett gemensamt beslut. Vi hade fått mycket positiv respons på de arkeologbloggar vi haft och våra pågående arbeten, om vad som händer på museet, och det är roligt att  lyfta fram den enorma kunskap som finns i museets verksamheter.

Vad är roligast med att administrera bloggen?

- Det roligaste är nog variationen som går att få genom att kombinera personal från museets olika verksamheter med olika gästbloggare utanför museet. På bloggen går det att hitta information om allt från arkeologi och fornlämningar, till föremål från samlingarna, djupdykningar i spännande material från arkivet, kulturhistoriska händelser, byggnader, slöjd och mat!

Har du någon drömgästbloggare?

- Kanske inte någon specifik gästbloggare, men det vore roligt om gästbloggare från övriga museer och kulturverksamheter i Norrbotten skulle vilja bidra och berätta om något som händer i deras verksamheter. När det gäller bloggämnen är tema valfritt, men bär handla om kultur i någon form och gärna ha anknytning till Norrbotten. Tyvärr kan vi inte erbjuda någon form av ersättning, annat än äran.