Norrbottens museum driver och deltar i olika projekt. Här ges exempel på aktuella projekt i museets regi.

kan själv! - Kulturhistoriska möten

Ett helt nytt koncept har prövats och tagits fram på Norrbottens museum. Våren 2016 invigdes en vandringsutställning som är gjord tillsammans med barn i åldrarna 0-2 år. Projektet avslutas i april 2017.

tomorrow:next

Tomorrow:nexT är ett kulturprojekt som handlar om vems berättelser som visas, hörs och syns på våra museer. Projektet avslutas i augusti 2016.

Dokumentation i Kiruna

I Kiruna pågår en stadsomvandlig. Gruvbrytningen orsakar markdeformation som leder till att stora delar av staden succesivt kommer att behöva flyttas. Kiruna stad är en kulturmiljö av riksintresse och stadsomvandlingen berör många av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och nuvarande kulturmiljöer.

Kulturarv norrbotten

På webbplatsen Kulturarv Norrbotten kan man utforska kulturarv i Norrbottens län, med information om besöksplatser och digitala källor som rör länets kulturarv.