Norrbottens museum driver och deltar i olika projekt. Här ges exempel på aktuella projekt i museets regi.

Dokumentation i Kiruna

I Kiruna pågår en stadsomvandlig. Gruvbrytningen orsakar markdeformation som leder till att stora delar av staden succesivt kommer att behöva flyttas. Kiruna stad är en kulturmiljö av riksintresse och stadsomvandlingen berör många av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och nuvarande kulturmiljöer.

Kulturarv norrbotten

På webbplatsen Kulturarv Norrbotten kan man utforska kulturarv i Norrbottens län, med information om besöksplatser och digitala källor som rör länets kulturarv.