• Hjalmar Lundbohmsgården Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Hjalmar Lundbohmsgården

 • Kiruna stadshus Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Kiruna stadshus

 • Hjalmar Lundbohmsgården Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Hjalmar Lundbohmsgården

 • Boställshus i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Boställshus i Kiruna

 • Godsmagasinet i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Godsmagasinet i Kiruna

 • Vy från taket på Kiruna stadshus Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Vy från taket på Kiruna stadshus

 • Järnvägshotellet i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

  Järnvägshotellet i Kiruna

I Kiruna pågår en stadsomvandlig. Gruvbrytningen orsakar markdeformationer som leder till att stora delar av staden succesivt kommer att behöva flyttas. Kiruna stad är en kulturmiljö av riksintresse och stadsomvandlingen berör många av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och nuvarande kulturmiljöer.

Det är viktigt att samla in och bevara information om de miljöer som kommer att försvinna. Norrbottens museum har på uppdrag av LKAB haft möjlighet att – i ord och bild – dokumentera byggnader och miljöer i Kiruna som inom en snar framtid kommer att påverkas av deformationerna.

Dokumentationernas syfte har varit att dokumentera byggnaderna samt berättelserna om dem och arbetet har genomförts av museets bebyggelseantikvarie, etnolog och fotografer. De byggnader som har dokumenterats är Hjalmar Lundbohmsgården, järnvägsstationen, järnvägshotellet, godsmagasinet samt ett boställshus. Under 2015 och 2016 genomförs en dokumentation av Kiruna stadshus

Läs mer om museets dokumentationer och om stadsomvandlingen på följande webbsidor:

Se stadshuset i panorama 360

(Klicka på bilden)

Pano Play (1)