På webbplatsen Kulturarv Norrbotten kan man utforska kulturarv i Norrbottens län, med information om besöksplatser och digitala källor som rör länets kulturarv.

Webbplatsen drivs av Norrbottens museum och innehåller:

  • översikt över vilka arkiv, bibliotek, museer och kulturarvsföreningar som finns i varje kommun
  • länkar till digitala källor, listade ämnesvis
  • information om källkritik, personuppgiftslag och upphovsrätt
  • en egen databas där kulturarvsföreningar kan dela med sig av kulturarvsmaterial

Kulturarv Norrbottens bannerKulturarv Norrbotten

Projektet

Projektet Kulturarvscentral Norrbotten syftade till att skapa en webbplats där hela länets kulturarv finns representerat. Detta innefattar institutioner som arkiv, bibliotek och museer, men också kulturarvsföreningar.

Webbplatsen är både en central där kulturarvet presenteras och bevaras men också en interaktiv portal där kulturarvet sprids. En viktig del av projektet är samverkan mellan offentliga institutioner och ideella föreningar. Huvudman för projektet var Norrbottens museum. Styrgruppen, ABMF-rådet, består av representanter från föreningslivet och offentliga institutioner.

Projektet finansierades av Statens kulturråd, Norrbottens läns landsting, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek och Norrbottens Hembygdsförbund.