En vandringsutställning med fokus på byggnader i Norrbotten och Västerbotten samt en sammanställning av hela Ralph Erskine karriär. Byggnaderna presenteras med text och bild från förr och nu, ett pussel och i fyra bildspel. En mobil utställningsenhet anpassad för att passa i olika typer av lokaler och arrangemang i Norrbotten, i Sverige och utomlands.

Ralph ErskineMed anledning av att Ralph Erskine (1914–2005) skulle blivit 100 år 2014, vill vi uppmärksamma hans liv och det arkitektoniska avtryck han lämnat efter sig, med utgångspunkt från övre Norrland.

Erskine flyttade från England till Sverige 1939. Under sin långa karriär ritade han mängder av hus, industribyggnader, bostadsområden, stadsdelar och hela samhällen. I Sverige och utomlands.

Erskine arbetade med klimatets förutsättningar. I alla byggprojekt värnade han medbestämmande, minoriteters rättigheter, energihushållning och resursfördelning. Erskines byggnader är idag en viktig del av det svenska moderna kulturarvet. 

En utställning om arkitektur i övre Norrland

ARKM Ralph Erskine 1986 122 2148Utställningen består av fyra stationer, fyra "ritbord". Varje ritbord berättar om byggnader i Norrland: Avasjö kapell och turisthotellet Borgafjäll i Västerbotten, varuhuset Shopping i Luleå, kvarteret Ortdrivaren i Kiruna och flerbostadshuset Bergsmannen "Ormen Långe" i Svappavaara.

Byggnaderna presenteras i korta mediaproduktioner på bildskärm, samt i text och stillbild. Till varje ritbord hör ett antal sittkuber med illustrationer och fotografier.

Kubpussel

För finurliga besökare med barnsligt sinne finns ett stort kubpussel, med sex Erskinebilder att vända och vrida rätt.

Tidslinjebrädor

Erskines hela liv och gärning sammanfattas på fyra så kallade tidslinjebrädor, där fler byggnader och händelser i hela Sverige och utomlands lyfts fram. På brädornas "baksida" finns olika citat om och av Erskine. Exempelvis: Gud skapadeinte bara den snabba formfulländade gasellen utan också grisen. Precis som grisen kan lite klumpiga och tjocka byggnader vara vackra så länge de får en knorr på slutet.

Målgrupp

Alla som sett en eller flera Erskinebyggnader utan att reflektera över vare sig vem som är upphovsman eller vad som utmärker det. Utställningen vill uppmuntra till en betraktelse av allas vår vardagsmiljö ur Ralph Erskines perspektiv, hans idéer om bostads- och stadsplanering och hur de offentliga rummen planeras idag. 

Fakta

Producent: Norrbottens museum
Formgivare: Björn Ed
Hyra: Kostnadsfritt i Norrbotten 
Krav: Att utställaren för besöksstatistik under utställningsperioden
Utställningsyta: ca 30-50 kvadratmeter
All text presenteras på svenska och engelska.


Kontakta publika verksamheten