17 november 2018 − 17 februari 2019 i Lainio i Norrbotten.

Residence-in-Nature kan ses som ett slags experiment i skala 1:1, där konstnärliga utövare från olika discipliner och bakgrunder bjuds in att vistas och arbeta i Region Norrbotten under en begränsad tid.

Residence-in-Nature är intresserat av vad som sker genom konstnärernas närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad sker i mötet mellan lokala förutsättningar / frågeställningar kontra det globala? Och vad sker med (form)resultatet och det kunskapsutbytet som uppstår i mötet däremellan?

Var möter vi konst i glesbygd som består av natur/skogsbruk, vattendrag och bruksorter i skifte, och mellan det industriella och det postindustriella samhället; småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature vill låta de medverkande konstnärerna omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett. Detta genom positionsförflyttning i sin praktik, bo, verka och möta invånare i området − på busshållplatser, i skogar, kanotleder, bibliotek, vägar med mera.

Deltagande konstnärer:
Gustaf Nordenskiöld (se), Hans Isaksson (se), Ingvild Holm (no), Johanna Gustafsson Furst (no), Koncentrat (se), Lisa Torell (se), Markus Vallien (se), Oscar Männikkö (se) och Åsa Jungnelius (se).

Samarbetspartners
Residence-in-Nature, Norrbottens museum och Resurscentrum för konst

Finansiärer
Kulturrådet, Iaspis och Region Norrbotten