OBS. För tillfället är det inte möjligt att låna minnesväskorna.

Vad kan vi göra för att höja livskvalitén när minnet sviker? Norrbottens museum har tagit fram fem minnesväskor med olika teman i ett led i Norrbottens Läns Landsting "Kultur och hälsa" - satsning. Utgångspunkten är en modell för samtal, "reminiscensmetoden".

Minnesväskorna kan användas av personal på äldreboenden för att stimulera till minnen och samtal. Materialet är tänkt att fungera som introduktion, inspiration och resurs för fortsatt reminiscens-arbete. De kan även vara ett stöd för anhöriga i kommunikation med sina närstående. 

Resväska, foto Jimmy RenlundMinnesväckare

Minnesväskorna innehåller olika slags "minnesväckare" Det finns föremål från vardagslivet förr, från barndomen, skoltiden, fritiden och yrkeslivet.  

Minnesväskorna innehåller:

 • Ljud
 • Dofter
 • Tidningar
 • Upplevesealbum
 • Texter om livet förr
 • Handledning som beskriver hur materialet i väskan kan användas
 • Information om reminiscensmetoden i form av  faktablad och litteratur

Materialet är förpackat i rullbara resväskor.   

Skapa egna minnesväckare!

Använd de minnesväckare som passar just er eller samla ihop ett eget minnesmaterial utifrån de äldres livshistoria. Du får gärna använda dig av handledningarna som är fri att ladda ner.


Lyssna på radioinslag om minnesväskorna med museipedagogerna Annika Josbrant och Inger Riström. Publicerades 28 janauri kl 07.38 i Nyheter P4 Norrbotten. Sök: "väskor fyllda med minnen".


Reminiscenmetoden

Reminiscensmetoden är en kommunikationsmodell som vill öppna upp till samtal. Metoden bygger på att skapa en snitslad bana ner till långtidslagrets minnesbank. Detta gör man med hjälp av minnesväckare, så kallade triggers. Metoden passar alla men är speciellt framtagen för personer med olika typer av demens. Deltagarna får förbättrat minne, blir självständigare och mer medvetna. De blir även mer reflekterande och öppnare och förståelsen för varandra ökar. Reminiscens = minne, hågkomst.


Utlåning

Minnesväskorna finns att låna för i första hand äldreboenden i Norrbottens län. 
Utlåningen är kostnadsfri. Låneperioden är 3-4 veckor.
Folder Minnesväskor.

Statistikblankett

Varje låntagare ska fylla i vår statistikblankett med uppgifter om hur många som använt minnesväskan och antal tillfällen samt synpunkter på materialet.
Statistikblankett (pdf 0,7 kB)

Frakten

 • Norrbottens museum står för fraktkostnaderna inom länet.
 • Museet skickar minnesväskorna till låntagaren.
 • Låntagaren ansvarar för att sända tillbaka materialet i tid till Norrbottens museum. Viid försening faktureras en förseningsavgift.
 • Bussgods används vid tillbakafrakten. Ta kontakt med närmaste busstation. Fraktsedel medföljer.
 • Det går bra att du själv hämtar och återlämnar lånematerialet till museet.
 • Utomläns, kontakta museet för offert.

kontakt

Bokning av minnesväskorna: museibutiken@nll.se