2017 genomfördes en arkeologisk forsknings­undersökning av en förhistorisk boplats utanför Vivungi. Två järnframställningsugnar påträffades och analyser visade att man fram­ställt stål i Vivungi för drygt 2000 år sedan. Hade man verkligen kunskapen att framställa stål så här långt norrut, så här tidigt?

Under Arkeologidagen ska Norrbotten museum genom­föra ett arkeologiskt försök att framställa järn i Vivungi, samt förmedla tekniken och hantverks­konsten kring den tidiga järnhanteringen i Norrbotten.

Vimeo

Se teaser för Arkeologidagen i Vivungi

Program

08.00  Förvärmning av ugn

10.00  Försäljning av fika och hamburgare öppnar

11.00  Föreläsning om tidig framställning av järn
Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum och doktorand vid Luleå tekniska universitet.

12.00  Järnframställningen påbörjas

14.00  Föreläsning om tidig framställning av järn
Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum och doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Sen eftermiddag: Järnframställningen klar

Under dagen:
- Servering av fika, dryck, hamburgare. Från 10.00.
- Tipsrunda.
- Guidade turer av Annika Josbrant, museipedagog på Norrbottens museum.

Hitta till Björnlyan
Kör till Vivungi. Ta första avtagsväg mot höger när du kommit in i samhället, skylt kommer att sättas upp vid avtagsvägen. Cirka 250 meter in på vägen ligger Björnlyan, på höger sida. Parkering längs vägen på höger sida.

Tillgänglighet
Terrängen är lätt att gå i. Parkering sker längs vägen på höger sida.

Mer information: Jannica Grimbe, 072-208 10 84.

I samarbete med LKAB, Luleå tekniska universitet, Kiruna kommun och Vivungi Sportklubb.