Jannica Grimbe, arkeolog på Norrbottens museum, berättar om järnframställningsförsöket som genomfördes i Vivungi 2019.

Jannica har tidigare genomfört arkeologiska experiment och försök och redogör denna kväll för förberedelserna och genomförandet av järnframställningsförsöket i Vivungi. Varför genomfördes försöket? Hur planerades försöket? Vilka råvaror användes? Vad blev resultatet?

Efter föreläsningen kan vi gemensamt titta på en film om förberedelserna och genomförandet av försöket i utställningen. I utställningen finns också några av råvarorna och produkterna från järnframställningen.