"...här å Nasafjäll är dock allt för barbariskt, eljest ligger det snart sagt uti världens yttersta vrå, där föga annat hela året igenom synes än himlen och snöfjällen...". Så uttryckte sig bergmästare Lybecker i brev till bergsamtet 1641.

Nasafjäll var ett avgörande industriprojekt för 1600-talets koloniseringen av norra Sverige. Den första epoken 1635-59 lämnar efter sig en mängd spår. Vilka myter finns och vad vet vi?

Historiker Kenneth Awebro och arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson föreläser. Maria Söderberg visar bilder från expeditionen.

Vid frågor om mötet: 070-350 05 55.
Expedition Nasafjäll i samarbete med Norrbottens museum.