Frida Palmbo från Norrbottens museum föreläser om utgrävningen i Kälsjärv och försöket med arkeologiska sökhundar.

arkeologihund som nosar på marken

Hösten 2017 genomförde Norrbottens museum en arkeologisk utgrävning av en sönderkörd boplats strax norr om Kälsjärv i Kalix kommun. Boplatsen besöktes redan hösten 2016 vid museets fältförsök med arkeologisökhundar tillsammans med Åkes Hundtjänst i Kalix. Den ursprungliga planen var att undersöka en boplatsvall (bostadslämning), men under arbetets gång visade det sig att arkeologerna istället undersökte en gigantisk kokgrop!

Arkeolog Frida Palmbo berättar om utgrävningen och gör en tolkning av boplatsen utifrån resultatet, samt berättar om projektet med arkeologiska sökhundar.

Läs mer: https://www.sv.se/avdelningar/sv-norrbotten/kurser/arkeologiska-utgravningen-i-kalsjarv-och-arkeologiska-sokhundar-49379/

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.