Är du yrkesmålare eller färghandlare och vill jobba hållbarare och med naturliga råvaror? Är du nyfiken på möjligheterna med den traditionella linoljefärgen? Färgtillverkarna Engwall och Claesson kommer under kvällen att berätta om linoljefärgens fördelar och möjligheter, en färg att använda på trä men även på puts och plåt.

Traditionella material och arbetsmetoder efterfrågas allt mer, även i större ROT-projekt. Linoljefärg är ett av de mer framträdande exemplen på detta. I många projekt ska gammal latexfärg ersättas med linoljefärg och i andra fall ska gamla linoljemålade ytor upp-dateras eller kompletteras.

Linoljefärg är inte någon komplicerad produkt att varken föreskriva eller använda. Däremot är det viktigt att veta hur den fungerar, och att ha rätt förväntningar på själva utförandet.

Under kvällen erbjuds du som jobbar med linoljefärg, som beställare, föreskrivare eller utförare, en komprimerad genomgång av vad som är viktigt att veta inför arbetet med linoljefärg i såväl större som mindre projekt, utvändigt som invändigt. Vi kommer att fokusera på färgborttagning och målning på trä, men berör också närliggande områden som puts och plåt.

Evenemanget är kostnadsfritt!

Målgrupp: Yrkesmålare, färghandlare eller du som är nyfiken på linoljefärgens möjligheter.

Anmälan senast 16 januari:
jessica.lundmark@norrbotten.se
076-135 59 36

I samarbete med Friluftsmuseet Hägnan och Engwall o. Claesson.