Tag med ditt eget slöjdande.

Söndagar kl. 12-16 i kaféet på Norrbottens museum.
Inspirera och inspireras!

14 januari
11 februari
18 mars
22 april
20 maj

 

I samverkan med Norrbottens Läns Hemslöjdsförening.