Tag med ditt eget slöjdande och kom till museikaféet.

Söndagar 12-16 i kaféet på Norrbottens museum.
Inspirera och låt dig inspireras.

23 september
21 oktober
11 november
25 november

I samverkan med Norrbottens Läns Hemslöjdsförening.