Tag med ditt eget slöjdande och kom till museikaféet.

Söndagar 12–16 i kaféet på Norrbottens museum.
Inspirera och låt dig inspireras.

Hösten 2019:
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Våren 2020:
19 januari
16 februari
15 mars
26 april
24 maj

I samverkan med Norrbottens läns Hemslöjdsförening.

Logotyp Kulturarv 2019