VISNINGAR PÅ UTGRÄVNINGSPLATSEN MED TIDIG JÄRNFRAMSTÄLLNING VID VIVUNGI

Utgrävningen av den drygt 2000 år gamla järnframställningsplatsen i Vivungi har startat. Undersökningen - som sker inom projektet Järn i Norr - kommer att ge ny kunskap om tidig järnhantering i norra Europa.

Passa på att åka dit och ta del av resultaten som kommer fram på plats!

Visningen sker tisdag den 12 september kl 13 och torsdag den 14 september kl 19.

Arkeolog Daniel Sjödahl visar utgrävningsområdet och berättar om utgrävningarna. Ca 1 timme. Skyltat från Vivungi.

Vid frågor, kontakta Daniel Sjödal, tel 070-217 38 22.

Terrängen är lättgången och det finns möjlighet att köra bil fram till fornlämningsområdet. Grusväg mellan Kuoksu och Vivungi. Därefter mindre skogs-bilväg, drygt 3 km. Kör sakta!

Järn i Norr är ett samarbete mellan Norrbottens museum och Luleå Tekniska Universitet, finansierat av Vetenskapsrådet och Berit Wallenbergs stiftelse.