Välkommen på ett föredrag av Tommy Kuusela, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Den kvinna som på olika sätt och av olika anledningar försökte bli kvitt sitt barn, eller gick så långt att hon till och med dräpte det i hemlighet, betraktades som en stor synderska i bondesamhället. Hon hade begått ett brott som inte bara fördömdes av grannarna, utan även av konungen, kyrkan och domstolen.

Hur det gick för kvinnor som handlat på det här sättet skildras i många sägner. Anledningen till att barnet var oönskat kunde vara många: rädslor för födandets smärtor och risker, fattigdom, barnet hade kommit till utanför äktenskapet och så vidare. Att en sådan kvinna kunde känna starka skamkänslor och en oro över sin salighet kan utläsas av folktrons berättelser.

I det här föredraget berättas om äpärä och myling, det vill säga lönnlagda barn som spökar och går igen. Utgångspunkten är den stora berättelser som finns i institutets folkminnesarkiv. Jämförelser görs mellan sägner från Norrbottens län med andra delar av Sverige och Norden. Kan sägnerna lära oss något om det känsloliv som mödrarna upplevde efter det att de gjort sig av med sitt barn? Och kan sägnerna berätta något om hur ett sådant brott föreställdes och bedömdes av bygden i stort?

7 november klockan 18.00. Föredraget är cirka 1 timme.