Solveig Larsson som skrivit böckerna "Solveigs vantar" och "Inspiration från norr", föreläser på museet.

"När jag själv började sticka på allvar var det landskapsvantar ur ICA- kurirens häfte. Intresset växte sedan till att försöka ta reda på varifrån mönstren ursprungligen kom, och hur de vandrat runt i världen. Antikvariat visade sig vara en fin källa att hitta gamla stickböcker och korsstygnshäften på.
    Roligast av allt är att få stickmönster eller gamla stickade vantar av äldre människor som kan berätta en historia om deras vante. Episoder som till exempel när man plötsligt får ett brev med en mycket speciell vante i, brukar jag berätta om när jag då och då föreläser om vantar och vantmönstrens historia."
Solveig Larsson

I samarbete med Norrbottens läns hemslöjdsförening och länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten.