Berättarkafé på finska och meänkieli.

Sista fredagen i månaden, kl. 10-12.

TEEMA / TEEMANA / PORISEMA
26/1
Vi skrattar tillsammans - Nauramme yhdessä - Naurama yhesä

23/2 När det osannolika hände - Uskomattomat tapahtumat - Uskomattomat taphaukset

23/3 Åldrandets glädjeämnen och bekymmer - Ikääntymisen ilot ja huolet - Ilot ja huolet, ko met vanhenema

27/4 En resa som jag kommer ihåg - Matka, jonka muistan - Matka jonka mie muistan

25/5 Vad är vi rädda för? - Mitä pelkäämme? - Mitä met pölkäämä?

 

Arrangeras i samverkan med Finska föreningen i Luleå, Tornedalsgillet och Föreningen Norden.