Berättarkafé på finska och meänkieli.

Tema: Önskeprogram/ Toiveohjelma/ Toivomuksia
Kom och dela med dig av dina berättelser och minnen - glada eller sorgliga, humoristiska eller allvarliga.

Teemana: Vapaata tarinointia / Porisema vaphaasti
Tule mukaan jakamaan tarinoitasi ja muistojasi – iloisia tai surullisia , humoristisia tai vakavia.
Tule siekin jakamhan tarinoitasti ja muistojasti – ilosia tai surulisia , hauskoja tai vakavia.

Arrangeras i samverkan med Finska föreningen i Luleå, Tornedalsgillet och Föreningen Norden.