Nu visas utställningen Järn i norr i Kiruna, med fynd från utgrävningarna i Vivungi och en av de järnframställningsugnar som hittades.

Kunskapen om järnets introduktion i norra Sverige är mycket sparsam. På grund av en seglivad inställning har järnhanteringen ansetts som en sen företeelse i norr, som nådde denna landsända först i och med 1600-talets bergsbruk.

Genom arkeologiska undersökningar som utförts i Norrbottens kustland under de senaste åren, har unika fynd påträffats som förändrar denna bild. Fynden visar på ett avancerat kunnande inom järnhanteringen, där stål framställdes och vidareförädlades redan för 2 200 år sedan, i ett samhälle med jakt och fångst som ekonomisk bas.