May Larssons 40-tal.

Utställningen baserar sig på May Larssons tionde bok "I min barndoms berså". Med illustrationer och korta texter berättar hon om sin barndom i byn Kopparnäs utanför Piteå.

Den text- och bildvärld som Norrbottens museum visar i denna utställning är viktig i bevarandet av vårt kulturarv från 1940-talet.