En miniutställning om hungerkravallerna på Seskarö 1917.

Utställningen består av två delar. Dels det historiska dokumentet Bygdespegeln, som är uppsatser skrivna och illusterade av barnen på Seskaröskolan på 1950-talet. Barnen har intervjuat sina äldre släktingar och grannar om händelserna under våren 1917.

Den andra delen är en nyproducerad skärmutställningen om hungerupproret och dess tid. Till utställningen finns också en film där Ulla Lyttkens dramatiserar agitatorn Kata Dalströms tal till Seskaröborna.