Bothniasalongen på Norrbottens museum visar 56 verk av 35 konstnärer.

Bothniasalongen är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Västerbottens museum, Norrbottens museum och Konsthallen i Luleå. Syftet är att skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordliga regionerna.

En konstsalong är en neutral plattform för det svenska konstlivet, där etablerade och nybörjare deltar i den offentliga dialogen. Konstsalongen är också ett spännande komplement till ordinarie utställningsverksamhet, eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Till konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten, gjort urvalet. Jury i Västerbotten: Daniel Werkmäster (chef för Uppsala Konstmuseum), Tomas Järliden (chef för Bror Hjorts konstmuseum) och Jacob Dahlgren (konstnär). De har också fördelat antagna bidrag mellan vardera läns två utställningsplatser. Jury i Norrbotten: Annika von Hausswolff (konstnär) och Linda Nordlander Frisk (intendent för Härnösands konsthall). I urvalsprocessen har juryn enbart utgått från bilder som skickats in samt information om teknik, storlek och årtal. Konstnärens namn, kön och ålder har inte delgivits jurymedlemmarna förrän i efterhand.

Bothniasalongen visas på följande platser under sommaren:
Norrbottens museum 2 juni­–22 augusti
Konsthallen i Luleå 2 juni­–22 augusti
Västerbottens museum i Umeå 6 juni–16 september
Skellefteå Konsthall 9 juni–26 augusti