En fotoutställning om Tiden och Tornedalen.

Hur kan man i landskapet utläsa fenomen som globalisering, urbanisering, migration och emancipation? Vad erbjuder landskapet boende och besökare, och vilka avtryck gör människorna i detta landskap? Vilka människor möter man i dagens Tornedalen?

Fotografen Kenneth Mikko har genomströvat svenska och finska Tornedalen och dess utlöpare i Nordnorge. Han har mött en nutida älvdal med utländska bärplockare, queerungdomar, vedhuggare, konstnärer och tyska turister.

Utställningen Dalen består av fotografiska bilder i storformat. De flertydiga fotona är öppna för många olika tolkningar.

Kenneth Mikko har tidigare bl.a. gett ut fotoböcker om Nordvästryssland och bastukultur samt producerat olika utställningar. Fotografen är bosatt i Haparanda.