Angelica Ruffier-Holmqvist är konstnär, född i Luleå och uppväxt i Frankrike. Hennes släkt är spridd över världen; Brändön, Washington, Seattle, Kent, Avignon. Kommunikationen släkten emellan har skett via brev, ljudfiler, vykort, bilder och tidningsklipp.

De senaste åren har hon återvänt till Norrbotten för att utforska den bygd och det landskap som hennes släkts minnen och berättelser kretsar kring och utspelar sig i.
 

Nostalgi och migration är centrala begrepp i denna utställning, som baserar sig på de bilder som målats upp av Norrbotten samt hennes eget möte och dokumentation av samma platser idag.