Utställningen Järn i norr handlar om tidig järnhantering i norra Sverige. Här visas fynd från höstens utgrävningar i Vivungi, bland annat en av de järnframställningsugnar som hittades vid utgrävningen!