Kom och upplev "Kan själv! - Kulturhistoriska möten" som återigen öppnar på Norrbottens museum!

Litet barn som håller i en tygfisk

Efter en mycket uppskattad turné som nått 11 av länets kommuner kommer utställningen nu tillbaka till Norrbottens museum. Vi välkomnar de allra yngsta barnen, 0-2 år speciellt, men den fungerar bra även för barn i lite äldre åldrar. Utställningen handlar om kulturhistoriska möten. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt. Här ges barn i åldrarna 0-2 möjligheter att i form och innehåll möta Norrbottens kulturhistoria utifrån sin egen nivå och erfarenhet.

Kultursatsning med unik målgrupp

Utställningen har inneburit ett nära samarbete med barn 0-2 år vilket är både exceptionellt och banbrytande. Åldersgruppen är eftersatt vad gäller kulturutbud med argumenten att de är för små, inte har behov av eller inte är mottagliga för kultur. Vi vill visa att även våra yngsta medborgare har lika värde, lika rätt till kulturupplevelser och är lika viktiga att lyssna till som alla andra.

Barn från Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå har varit delaktiga och utställningen är utformad efter barnens behov och önskemål.

Barnkonventionens grundprinciper är hörnstenar

  • Barnets rätt att inte diskrimineras
  • Barnets bästa i främsta rummet
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barnets rätt att komma till talas och respekteras

Kontakt och information

Ida Renlund, projektledare och museipedagog, Norrbottens museum, 070-515 13 38, ida.renlund@nll.se

Besök projektbloggen för aktuell info.


Turné

Utställningen hade premiär under februari 2016 på Norrbottens museum och är nu ute på turné runt om i Norrbotten fram till sommaren 2017, då den återvänder till Norrbottens museum.

Hembygdsrörelsen gör riktade informationssatsningar till de medföljande vuxna under turnén med syfte att väcka intresse för hembygden och den lokala kulturmiljön. 


Norrbottens Hembygdsförbund logo

”Kan själv! – Kulturhistoriska möten” är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottens Hembygdsförbund och Norrbottens museum och är en vandringsutställning med målgrupp barn 0-2 år.  Projektet har beviljats 1 375 000 kr från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och pågår från 2015-11-01 till 2017-04-30. 

Namnet, arbetsmetoden och förhållningssättet för ”Kan själv!” kommer från Västarvet, förvaltning för natur- och kulturarv inom Västra Götalandsregionen. Läs mer på Västarvets blogg. 

Postkodlotteriets Kulturstiftelse     Läs även om projektet på Kulturstiftelsens webb.


”Med delaktighet och inflytande fyller Kan själv! ett tomrum i dagens kulturutbud och utställningen blir en spännande upplevelse för de allra yngsta. Samtidigt skapar samarbetet mellan Norrbottens museum och Norrbottens Hembygdsförbund nya och viktiga mötesplatser för alla Norrbottens familjer med små barn,” säger Angelica Månsson-Gerde, tf General manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 


Mer om projektet - bakgrund & rapport

Läs mer om projektet och den förstudie som genomfördes 2014 tillsammans med förskolebarn som ligger till grund för utställningens form och innehåll. Ta gärna del av rapporten från förstudien.
Mer om projektet
Rapport från förstudie Kan själv! - Kulturhistoriska möten  (pdf 3 MB)