Fotoutställning och installation.

Kati Rapia, Niclas Warius och Vilma Pimenoff skildrar det förgängliga i en kultur där materialism och perfektionism råder, dock genom tre helt olika manér.

Installation av föremål med anknytning till Finland. Under hela utställningsperioden uppmanas besökare ta med egna föremål och fylla på installationen.