Gammelstads kyrkstad, Laponia och Struves meridianbåge

Gammelstads kyrkstad - är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien.

Laponia - här finns enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för den biologiska mångfalden.

Struves meridianbåge - har medverkat till att fastställa den exakta storleken och formen på jordklotet. Mätningen var ett stort steg framåt för vetenskapen.