Projektet "Under samma himmel" strävar efter att samla och tillgängliggöra norrbottniska berättelser som sträcker sig 11.000 år bakåt i tiden fram till dagens digitala värld. Projektets första tema "Födelse" är en digital utställning.

Under samma himmel – Födelse

Födelse är en myllrande mångfald av norrbottniska berättelser – om det nya livet och den nya tiden. Det som hela tiden föds på nytt.

Basen i utställningen är digital och växer allt eftersom fler historier läggs till. Berättelserna rymmer allt från personliga anekdoter till forskningsrön.

Ta del av Födelse


Utställningen består av Norrbottningarnas egna berättelser om länets kultur och historia är ryggraden i den kulturhistoriska utställningen Under samma himmel. Projektet kommer att formas kring sju teman: Födelse, Gräns, Mark, Hem, Språk, Kraft och Kapital. Varje tema kommer att utgöra en separat utställning – både i fysisk och digital form.