"Verksamhet" är en konstnärlig dokumentation av Kiruna stadshus Igloo av Jenny Nordmark och Gustav Nordmark och visas på Norrbottens museum 22 februari-24 mars.

Verksamhet 4

Se trailer för utställningen 

Se trailer för utställningen, del 2

Verksamhet är en självständig del av Norrbottens museums dokumentation och slutrapport (2015-2016) av Kiruna stadshus innan rivning. Slutrapporten krävdes av Länsstyrelsen när byggnadsminnet* för Kiruna stadshus upphävdes efter en tvist mot Kiruna kommun och LKAB.

Filmen i verket visar Igloo från de sista månaderna med full verksamhet, fram tills det tömts inför rivning. Verksamhet och vardagsliv bland tjänstemän, kirunabor och besökare som under 50 år bidragit till dess särprägel. Här syns tidens gång, personliga val och funktionella lösningar av mer eller mindre temporär karaktär. Tillsammans med filmen hörs en inläsning av Klockspelets loggbok som hittades på stadshusets vind. Loggboken skrevs 1985-2006 och berättar om det dolda strävsamma arbetet med att få klockorna att spela och uret att gå.

I verket har gardiner, som under olika årtionden fanns i tjänsterummens och salarnas fönster, tagits tillvara. Vissa utbytta till personliga och andra beställda via upphandling. De har inget värde ur byggnadsantikvarisk synvinkel men har hängt som fond under många arbetsdagar och har en materiell kvalité. Av gardinerna har fem kvinnor från Kiruna skapat en stor rana tillsammans, där samisk och svensk hantverkstradition möts.

Utställningen visas 22 februari–24 mars.

*En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelse.

Verksamhet 2


Av: Jenny Nordmark, Gustav Nordmark

Finansierat av: Norrbottens museum med stöd av Region norr och Filmbasen

Vävare: Ann-Kristin Lindgren, Elisabet Esko, Asta Kyrö, Ulla Törmä och Inger Aho

Skådespelare: Elina Israelsson

Översättare: Britt-Inger Sikku

Grading: Jesper Brodersen

Stort tack till:
Rasmus Norling, byggnadsantikvarie Kiruna kommun
Marcus Bengtsson, byggnadsantikvarie Norrbottens museum
Jenny Lindberg, projektledare för flytten till Kristallen
Jan Sydberg, loggbok för klocktornet
Maria Strålberg, Necab/LKAB
Lennart Lantto, fd kultursekreterare
Malin Rolund, kultursekreterare
Maria Ragnestam, konstnärlig ledare, Konstmuseet i norr
LKAB vävstuga