Utställningen berättar om romers vardag och historia. Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp. Den beskriver också vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv.

Vi är romer bygger på intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer och har tidigare visats på bland annat Göteborgs stadsmuseum.

Projektet bygger på ett initiativ av de romska aktivisterna Bagir Kwiek och Tereza Eriksson, journalisterna Sofia Hultqvist och Cecilia Köljing samt fotografen Maja Kristin Nylander.


Utställningen är producerad av Göteborgs stadsmuseum och utvecklad i samarbete med Forum för levande historia.

Forum Logo Small  Logo Gsm