Lotta Engström vill med sin konst synliggöra samtiden, naturen, kretsloppet och den på­verkan vi människor har. Hennes önskan är att så ett frö och väcka en tanke hos betraktaren kring dennes förhållningssätt till klimatet och miljön.

Lotta Engströms konstnärskap har under de senaste åren influerats allt mer av miljö- och klimatfrågor samt de konsekvenser klimat­förändringarna medför för djur, natur och människor.

Förutom miljö och natur hittar hon influenser i samhällsfrågor, människor och möten. De konstnärliga uttrycken varierar från symboliskt, suggestivt och abstrakt till konkret och funktionellt. Hon arbetar konceptuellt, idé- och temabaserat, och djupdyker i ett ämne för att sedan gestalta det konstnärligt. Teknikerna varierar mellan grafik, måleri/teckning, glas och återvunnet material, rörlig bild och olika skulpturala material. För att gestalta den idé hon fördjupat sig i, väljer hon det material som passar bäst utifrån sin beskaffenhet.

Flera av Lottas verk berör temat träd och skog. Trädet är en av förut­sättningarna för liv och fyller flera olika funktioner – som varierande natur i städer, stabilisator för klimatet och luftrenare. Det ger oss syre, fångar grundvatten, stabiliserar jord, skuggar, skyddar, döljer och filtrerar. Det är även en betydelsefull symbol i olika filosofier, religioner och myter.

Kärnan i verken som visas på Norrbottens museum har fokus på miljöfrågor, förgänglighet, människans roll i klimatfrågan och är materiellt ifrågasättande. Till största delen bygger verken på återvunnet, naturliga och förnyelsebara material.

Mera information: