Sommaren 2024 görs en stor konstsatsning i Umeå, Skellefteå, Luleå, Jokkmokk och Gällivare. Alla med konstnärliga ambitioner och som upplever sig ha en koppling till Norrbotten och Västerbotten har nu möjligheten att ansöka och få chansen att visa upp sina konstverk i någon/eller några av de fem utställningar som kommer pågå parallellt under sommaren. En jury för varje region väljer ut de konstnärer som slutligen får medverka. 

Bothniasalong 2024 ställer ut på följande platser:

 • Västerbottens museum i Umeå, 6 juni–22 september
 • Skellefteå Konsthall, 2 juni–1 september Nordanå utställningsrum
 • Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 29 juni–24 augusti
 • Konsthallen i Luleå, 13 juni–14 augusti
 • Gällivare Kulturmuseum, 15 juni–24 augusti

Vad är en Konstsalong?

Konstsalonger är, och har under lång tid varit, en neutral plattform för det svenska konstlivet. Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som icke etablerade, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Varför en Bothniasalong?

Syftet med Bothniasalong 2024 är att genom samverkan mellan länen skapa fem intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap som tycker sig ha en anknytning eller känsla för Norrbotten och/eller Västerbotten.

Material och tema

Salongen välkomnar konst i olika material och i alla dess uttrycksformer. Temat är fritt. Högst tre verk och samtliga ska vara till salu. Verken får inte vara äldre än tre år och ej tidigare utställda på institution.

Juryn

De två jurygrupperna, en för Norrbotten och en för Västerbotten, består av konstnärer och representanter från konstinstitution. Jurygrupperna fördelar självständigt antagna bidrag mellan vardera läns utställningsplatser.

Vem får söka?

Den som tycker sig ha en anknytning till Västerbotten eller Norrbotten. Sökande ska ha fyllt 18 år. Enskilda såväl som grupper är välkomna att söka.

Går det att söka till båda länen?

Det går bra att söka till och medverka i båda länen. Urvalet från juryn i Västerbotten visas på Västerbottens museum och Skellefteå Konsthall i detta fall Nordanå utställningsrum. Urvalet från juryn i Norrbotten visas på Konsthallen i Luleå, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Gällivare Kulturmuseum. Unika verk kan alltså endast komma i fråga för ett län, medan olika delar av samma upplaga, serie eller svit kan visas i båda länen.

Ansökan

För att anmälan ska accepteras måste insänt material – ansökan, märkta fotografier, digitala bilder, beskrivning, skiss, URL-adress för webbaserade verk – vara jurygrupperna till handa senast 11 mars 2024. Konstverken ska inte skickas med ansökan. Önskas insänt material i retur ska den sökande bifoga returkuvert med adress och porto. Juryns beslut, som inte kan överklagas, sänds ut per e-post under vecka 16 till samtliga sökanden.

Följande information ska finnas i ansökan:

 • Namn
 • Födelseår
 • E-postadress
 • Telefon
 • Postadress
 • Beskrivning av anknytning till något av länen

Om vart och ett av verken ska följande anges:

 • Titel, tillkomstår, teknik, mått, speltid för video, pris
 • I förekommande fall anges upplagans storlek och antal till salu.

Ansökan tillsammans med bifogade filer vilka inte bör överstiga sammanlagt 10 MB, skickas till:

Villkor för antagna

De antagna står själva för utrustning, material och teknik till sina verk och ska tillse att verken görs färdiga att visas. Någon utställningsersättning utgår inte. Arrangörerna tar ingen provision vid försäljning. Museernas och konsthallarnas butiker förmedlar köp, betalning och leverans görs upp mellan konstnär och köpare. Prisuppgifter i ansökan är bindande. Antagna ansvarar för att deras verk inkommer till någon av de fyra inlämningsplatserna: Luleå Konsthall, Skellefteå konsthall: Nordanå utställningsrum, Västerbottens Museum. Arrangörerna står för eventuell vidaretransport aktuell utställningsplats. Leveranser ska vara tydligt märkta med museets eller konsthallens namn och upphovspersonens/-ernas namn. Inlämning äger rum måndag den 13 maj 2024.

Kontakt och info

Arrangörer

Bothniasalong 2024 är ett gemensamt arrangemang av Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Gällivare Kulturmuseum, Konsthallen i Luleå, Norrbottens museum, Skellefteå Konsthall och Västerbottens museum.