Precis som i resten av världen har människor i Norrbotten påverkats av pågående pandemi och spridningen av Covid-19. I den här utställningen uppmärksammar Norrbottens museum dels barns skapelser utifrån ordet Corona, dels personliga berättelser från medarbetare på Norrbottens corona-IVA/Piteå sjukhus.

Medan barnens upplevelser bland annat kretsat kring begränsad tillgång till lek i och med stängda lekplatser, har det för sjukvårdspersonalens barn även inneburit att de knappt träffat sin förälder under den mest intensiva perioden under pandemin.

Gemensamt för alla berättelser är att pandemin lärt oss vad som är viktigt på riktigt – inte att kunna resa till en exotisk semesterort, utan att få vara nära sina kära. Vi har också lärt oss att hjältar inte är fantasifigurer, utan verkliga personer som gör sitt jobb oavsett hur extrem situationen är.

I utställningen visas även en docka med skyddskläder för personal som arbetar med patienter insjuknade i Covid-19.

Under två månader samlade museet in berättelser och bilder från personer runt om i Norrbotten. Ett sjuttiotal personer, i åldrar mellan 17 och 76 år, har gett sina skildringar av coronavirusets utbrott och effekterna av det. Det har bland annat handlat om hur de hörde talas om viruset, anpassningar i vardagen, förändrade beteenden, ansvarstagande, oro och rädslor, andra epidemier och liknande situationer, förtroendet för myndigheter och politiker, medierapportering och nyhetsbevakning, myter och ryktesspridning samt förhoppningar om framtiden. I utställningen presenteras detta genom berättelser, föremål och videodagbok.

 

Region Norrbotten Logga Rgb Lite Stoerre