Industriarv

Här har vi samlat litteraturtips om industriarv i Sverige.

Förteckning

Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen
Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arvet. Riksantikvarieämbetet, rapport nr 2001:5.

De svenska vattenkraftverken
Teknik under hundra år. Spade, Bengt, Riksantikvarieämbetet och Kraftverksföreningen, 1999.

Elektriska vattenkraftverk
Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1981-1950. Brunnström, Lasse & Spade, Bengt, Riksantikvarieämbetet, 1995.

Estetik & ingenjörskonst
Den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria. Brunnström, Lasse, Riksantikvarieämbetet och Svensk energi, 2001.

Industrilandskapet – kulturmiljö och resurs för stadens framtid
Red Lundström, Mats & Nyström, Louise, Stadsmiljörådet, 2001. 

Industrimiljöer på landsbygden
Studier till kulturmiljöprogram för Sverige. Vikström, Eva, Riksantikvarieämbetet, 1995.

Industrins avtryck
Perspektiv på ett forskningsfält. red Avango, Dag, Lundström, Brita; Symposion, 2003.

Industrisamhällets kulturarv
Betänkande av delegationen för industrisamhällets kulturarv, SOU 2002:67. Stockholm 2002.

Infrastruktur i Sverige under tusen år
Studier till kulturmiljöprogram för Sverige Westlund, Hans, Riksantikvarieämbetet, 1998.