Fritt berättande

Här kan du berätta helt fritt om dina upplevelser under pandemin. Det kan vara något som har påverkat dig särskilt mycket eller generella känslor och tankar. Du kan också berätta om en eller flera dagar i ditt liv under pandemin. Välj själv vad du vill dela med dig av och om du vill återkomma. Berätta på valfritt språk. 

1. Fritext
2. Bifoga ljudfil
3. Bifoga bild- eller videofil
4. Om dig


Kontaktuppgifter

Har du frågor om projektet eller ditt deltagande?
Vänligen kontakta: paulina.oquist-haugen@norrbotten.se

Har du frågor om hantering av personuppgifter?
Vänligen kontakta: dataskyddsombud@norrbotten.se

Upplever du negativa känslor eller tankar?
Du kan få hjälp och stöd via exempelvis: 1177 Vårdguiden och Mind 90101. Vid akuta lägen, ring alltid 112.