Öppettider

Öppettider

Norrbottens museum, Luleå centrum. Norrbottens museum, Björkskatan (Arkivcentrum med forskarsal och bibliotek // Bildarkiv och samlingar).

Samiskt silver

Samiskt silver

I sommar visar vi några föremål ur museets samling av samiskt silver i en liten utställning i museets entré.

Origami

Origami

En utställning av verk som Koji Takehana skapat genom origami.

Mjukslöjdskafé

Mjukslöjdskafé

Tag med ditt eget slöjdande till museikaféet och slöjda tillsammans med andra i höst. Första tillfället är söndag 23 augusti.

Arkeologidagen 26/8

Arkeologidagen 26/8

Kan man hitta förhistoriska boplatser med hjälp av arkeologiska sökhundar? Norrbottens museum och Åkes Hundtjänst visar hur det går till. Visning av boplats, föreläsning, barnaktivitet.

Sök i samlingarna

Sök i samlingarna

Samlingar, bilder och föremål registreras digitalt i vår databas Carlotta. Sök utifrån bland annat ort, namn, material och fotograf. Extern länk: http://samlingar.norrbottensmuseum.se

Bloggar

Bloggar

Besök gärna våra bloggsidor, här skriver vi om det som är aktuellt inom kulturmiljö och andra aktuella projekt på Norrbottens museum.

Böcker

Böcker

Försäljning av böcker med anknytning till Norrbotten och dess kulturhistoria. Museet har en egen årsbok för Norrbotten som ges ut tillsammans med Norrbottens Hembygdförbund.