• Besökare i arkivet Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Besökare i arkivet

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Norrländska Socialdemokraten NSD 1919, tidningsuppslag. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Norrländska Socialdemokraten NSD 1919, tidningsuppslag.

 • Nordpolen Weckoblad. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Nordpolen Weckoblad.

 • Norrbottens Kuriren tidningsuppslag. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Norrbottens Kuriren tidningsuppslag.

Arkivcentrum Norrbotten välkomnar besökare med intresse för länet och lust att fördjupa sig i arkivhandlingar och litteratur.

Norrbottens museums arkiv och bibliotek tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv erbjuder tillgång till arkivhandlingar och publikationer om länets natur- och kulturhistoria, förr och nu.

I arkiven finns unikt material från hela Norrbottens län. Den äldsta handlingen är från 1500-talet, men merparten av de dokument som finns är från mitten av 1800-talet och framåt. De berättar om flera generationers verksamheter inom olika områden. 

ÖPPET för alla

Arkivcentrum är öppet för alla intresserade. Besökare får hjälp att ta fram önskat material och kan sedan sitta i forskarsalen och studera arkivhandlingar, bläddra i tidningslägg, ta del av temautställningar, lyssna på folkmusik och intervjuer från Norrbotten, botanisera i biblioteket, läsa böcker och tidskrifter, till exempel.

Arkivcentrum finns på Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan i Luleå.

Öppet: tisdag-torsdag kl 09:00-15:00, övrig tid efter överenskommelse.

18/12 2017 - 5/1 2018 har Arkivcentrum endast öppet efter överenskommelse. Veckan innan jul flyttas verksamheten vid Porsö hälsocentral till Björkskatan, vilket medför flyttstök i byggnaden på Höstvägen.


Telefon: 0920-24 35 80
Adress:
Höstvägen 7, Luleå
E-post:
arkivcentrum@norrbotten.se

Arkivcentrum har tidigare benämnts Norrbottens minne.

Mer hos Arkivcentrum

Utöver ordinarie öppettider kan besökare tas emot efter överenskommelse, enskilt eller i grupp. Bokade besök kan innebära enskild forskning eller arkivvisning för grupp.

Vid några tillfällen under året har Arkivcentrum kvällsöppet med särskilda teman och föredrag. Årets största arrangemang är Arkivens dag som firas andra lördagen i november.

Arkivcentrum tar emot, förvarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar, dokument och litteratur. Arkivpersonalen svarar även på frågor om arkiv och vård av arkivhandlingar.

Läs om tillgänglig forskarservice. 

Följ Arkivcentrums facebooksida för uppdateringar om arrangemang och intressanta inlägg om Norrbottens historia och samtid.

Regionarkivet

Även Region Norrbottens arkiv finns vid Arkivcentrum. För tillgång till handlingar i det arkivet, kontakta Regionarkivet, lansarkivet@norrbotten.se , telefon 0920-719 93 (helgfri måndag-fredag kl 07.30-16.00).