• Forskarsalen. Ákos Mester © Norrbottens museum

    Forskarsalen

Arkivcentrum vill hjälpa besökare och distansanvändare på bästa möjliga sätt. Det mesta är kostnadsfritt för användaren.

Forskarmottagning

Vid Arkivcentrum finns en forskarsal med platser för besökare att ta del av önskat arkivmaterial och litteratur. Det finns också möjlighet att sitta i biblioteket för att studera böcker och skrifter.

Forskarmottagningen är bemannad med personal som hjälper till att ta fram såväl arkivförteckningar och andra register som efterfrågade arkivhandlingar.

Bästa möjliga service

För att få så god service som möjligt är det bäst att kontakta Arkivcentrum innan besök. Då kan besked ges om det material som efterfrågas finns på plats, och handlingarna kan tas fram inför besöket.

Personalen hjälper gärna till att göra sökningar och kan också ge vägledning och tips om vilka andra arkivinstitutioner och bibliotek som kan ha material om efterfrågat ämne.

Det går bra att förmedla förfrågningar via e-post eller telefon 0920-24 35 80.

Kopior

Kopior och enkla skanningar av arkivhandlingar kan göras mot en fastställd avgift. Ömtåligt material kopieras inte när kopieringen kan skada handlingarna.

Wi-Fi

I forskarsalen och biblioteket finns trådlöst nätverk från Lunet. Biljetter för uppkoppling säljs i forskarmottagningen. Avgiften är 20 kr/dag.

Mikrofilmsläsare

I forskarsalen finns en mikrofilmsläsare med möjlighet att göra digitala urklipp, för digital förmedling eller utskrift. Arkivcentrum har dagstidningarna Norrbottens-Kuriren och NSD på mikrofilm.

Lyssnarplats med musik

I forskarsalen finns en dator med hörlurar och tillgång till ett stort antal inspelningar av såväl folkmusik som intervjuer om och från Norrbotten.

Inlåningsrätt

Arkivcentrum Norrbotten har inlåningsrätt, vilket innebär möjlighet att låna in handlingar från andra arkivinstitutioner i landet, exempelvis Riksarkivet och landsarkiven. Egna arkivhandlingar lånas i sin tur ut till institutioner som är godkända av Riksarkivet.

Inga hemlån medges (bortsett från medlemsföreningars eget deponerade arkivmaterial).