• Logotype Norrbottens Föreningsarkiv
  • Forskarsalen. Ákos Mester © Norrbottens museum

    Forskarsalen

I föreningsarkivet kan den som är intresserad av Norrbottens föreningshistoria ta del av en mängd unika handlingar. Vill din förening ha hjälp att bevara sitt arkiv? Välkommen till oss!

N F 3244 Nov Logen No 9 Fjaellets Ros Malmberget F

Norrbottens Föreningsarkiv bildades 1965 under namnet Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. I över 50 år har föreningsarkivet arbetat med att bevara, dokumentera och tillgängliggöra föreningslivets historia i länet.

I arkiven finns material från 1800-talet och framåt. Här förvaras mer än 3 000 föreningsarkiv. De kommer från bland annat arbetar-, nykterhets-, idrotts- och väckelserörelserna.

Norrbottens Föreningsarkiv är en organisation där alla verksamma föreningar i länet är välkomna att bli medlemmar. Nedlagda föreningars handlingar kan doneras utan kostnad.

Bild: Standar från Nykterhetsorganisationen Verdandis Loge No 9 Fjällets Ros, Malmberget stiftad 1903.


forska hos oss

Vi lånar sällan ut material då det finns risker inblandade i och med transporten av originalhandlingar. Dock kan vi mot en avgift hjälpa till att forska fram uppgifter och kopiera/skanna en mindre mängd handlingar, om/när vi har tid och möjlighet.

Kontakta oss innan besök
Adress: Höstvägen 7, Luleå


Norrbottens Föreningsarkiv ingår i Arkivcentrum Norrbotten.