• Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

Norrbottens museums arkiv har länets kulturhistoria i fokus.

I Norrbottens museums arkiv finns handlingar från museets olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse, arkeologiska undersökningar, utställningar och mycket annat.

I arkivet finns även handlingar från norrbottniska företag, gårdar och privatpersoner som skänkts till museet. Dessutom förvaras avskrifter och kopior från andra arkivinstitutioner av material som rör Norrbotten.

Tjänstearkivet

I tjänstearkivet finns handlingar från år 1878, då insamlingen av museiföremål påbörjades, fram till idag. Den 20 september 1886 bildades Norrbottens Museiförening. Detta räknas som den officiella starten för Norrbottens museum.

Museets arkiv avspeglar en lång verksamhet, där fokus legat på länets kulturhistoria. Bland de olika avdelningarna i arkivet finns bland annat handlingar om konst, bebyggelse, kulturmiljövård, historia, arbetsliv och näringar, kommunikationsväsen, samer och mycket annat.

Av speciellt intresse för bygdeforskare är de topografiska serierna i tjänstearkivet. Här finns handlingar som rör specifika platser, byar eller städer, förutsatt att museet varit inblandat på något sätt.

Enskilda arkiv

Som enskilda arkiv räknas alla de handlingar som uppstått utanför den offentliga sfären - arkiv från föreningar, företag, gårdar eller privatpersoner. I Norrbottens museums arkiv finns en stor och brokig samling enskilda arkiv, allt från ett enstaka brev eller dagbok till stora företagsarkiv.


Personal vid museets arkiv