• Öppen spis, köksbord och soffa i bondeköksmiljö, barnutställning © Norrbottens museum
  • Barngrupp Kjell Öberg © Norrbottens museum
  • Barn som tecknar Kjell Öberg © Norrbottens museum
  • Staffan Nygren © Norrbottens museum

Norrbottens museum har lekmiljö och program, inne och ute, för barn i alla åldrar. Till exempel musik, slöjd, drama, visningar av barnutställningar, berättarstunder samt program kopplade till högtider.

Förr i tiden

I lekmiljön Förr i tiden kan barn leka sig till kunskap om livet för 100 år sedan. Barnen kan klä ut sig och prova på hur det var att leva förr.

Lek i parken

I museiparken finns lekskulpturer Jimmysar gjorda av konstnären Monika Gora, samt en labyrint. Labyrinten är gjord av Luleå Hembygdsförening i slutet av 1900-talet. Norrbottens kustland är en av de labyrinttätaste områdena i världen.