Norrbottens museum - en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Genom olika pedagogiska metoder väcks intresse för länets kulturarv.

Vi förmedlar innehållet i programmet och utställningar genom berättande och dramatiseringar. Detta för att det fångar elevernas uppmärksamhet och väcker deras intresse för ämnet.

Använd gärna vår dramatisering för att väcka intresse för ämnet för vidare arbete i skolan. Alla erbjudanden är kostnadsfria.

Se aktuella skolprogram i spalten till vänster.


Kontakta museipedagogerna