Öppettider

Open hours

Norrbottens museum, Luleå centrum. Norrbottens museum, Björkskatan (Arkivcentrum with research and library // Image archive and Collections).

Kulturarvskalendern

Kulturarvskalendern

Kulturarvskalendern är en samlingsplats för aktiviteter och evenemang. Här erbjuds möjligheter att upptäcka och uppleva kulturarv och kulturmiljöer runt om i Norrbotten.

Vyer och verk

Views and works

In this exhibition, Norrbotten’s museum shows photographs and Sami crafts – both with the roots in the northern nature. The northern nature offers a wide selection of mountains, forests and seascapes. Nature gives us food, materials for crafts and inspiration for creation.

Max värld

Max world

Max Ekersund, 11, is an illustrator and gamer from Luleå. During the summer 2019 you can see his drawings on på Norrbottens museum. Opening Wednesday 19th June at 18.00.

Mjukslöjdskafé

Mjukslöjdskafé

Tag med ditt eget slöjdande till museikaféet och slöjda tillsammans med andra.

Under samma himmel - Födelse

Under the same sky - Birth

Birth is thriving diversity of stories about Norrbotten, stories of new lives and new times; stories which continuously are reborn.

Arkeologidagen - högarna på Selholmen

Arkeologidagen - högarna på Selholmen

Norrbottens museum får ofta värdefulla och spännande tips om forn- och kulturlämningar runt om i Norrbotten. Ett sådant är de eventuella gravhögarna på Selholmen i Älvsbyn. Välkommen på arkeologidagen i Älvsbyn 25 augusti kl 10-15.

Arkeologidagen - experimentell järnframställning i Vivungi

Arkeologidagen - experimentell järnframställning i Vivungi

2017 genomfördes en arkeologisk forsknings­undersökning av en förhistorisk boplats utanför Vivungi. Två järnframställningsugnar påträffades och analyser visade att man fram­ställt stål i Vivungi för drygt 2000 år sedan. Under Arkeologidagen 25/8 ska Norrbotten museum genom­föra ett arkeologiskt försök att framställa järn i Vivungi, kl 8-ca 17.

Sök i samlingarna

Sök i samlingarna

Samlingar, bilder och föremål registreras digitalt i vår databas Carlotta. Sök utifrån bland annat ort, namn, material och fotograf. Extern länk: http://samlingar.norrbottensmuseum.se

Kulturmiljöblogg

Kulturmiljöblogg

Läs om sånt som är aktuellt inom kulturmiljö, men också om andra aktuella projekt på Norrbottens museum.

Böcker

Böcker

Försäljning av böcker med anknytning till Norrbotten och dess kulturhistoria. Museet har en egen årsbok för Norrbotten som ges ut tillsammans med Norrbottens Hembygdförbund.