A

  • ABF Kiruna
  • Abisko-Björklidens Socialistiska ungdomsklubb
  • Abisko föreläsningsförening
  • AH Näslunds arkiv, Kiruna 

B

  • Barnhemmet Karesunado
  • Bostadsrättsföreningen Rubinen
  • Byggnads socialdemokratiska fackklubb
  • Byggnadsarbetarnas mätningsdistrikt, Kiruna
  • Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a. i Abisko 

C

  • Carl Hannus Lappmarksvaruhandel Kiruna 

D

  • De Arbetslösas Kamporganisation, Kiruna
  • Demokratisk Ungdom, Kiruna 

E

  • Edeforsgillet, Kiruna 
  • Esperantoklubben Montlagopo, Kiruna 

F

  • Fristående Kommunalarbetareförbundet avd 78, Kiruna
  • Föreningen 1900 års män och kvinnor, Kiruna
  • Föreningen Norden, Kirunaavdelning 

G

  • Gamla fotografier från Kiruna
  • Gruvarbetarhustrurnas pensionsförening i Kiruna
  • Gruv 12:ans socialdemokratiska fackklubb, Kiruna
  • Gustav Waara-Grapes efterlämnade handlingar, Karesunado
  • Gökboet, Kiruna 

H

  • Handelsanställdas Förbund avd 51, Kiruna
  • Hilding Lindströms privata handl. rör. LKAB strejken
  • Hörselfrämjandets lokalavdelning 

I

  • IOGT Byggnadsföreningen Vakten u.p.a., Kiruna
  • IOGT Fjällvaktens Brödraklubb, Kiruna
  • IOGT Kiruna kretsen
  • IOGT Kretsloge Framåt Bland Fjällen, Kiruna
  • IOGT-logen 2814 Kiruna vapen, Kiruna
  • IOGT-logen 3215 Nuoljagnistan, Björkliden
  • IOGT-logen 3381 Fjällvakten, Kiruna
  • IOGT-logen 3381 Fjällvaktens Sommarhuskommitté, Kiruna
  • IOGT-logen 3607 Naakerivaara Skans, Bergfors
  • IOGT-logen 3642 Fjällstjärnan, Stenbacken
  • IOGT-logen 4143 Midnattssolen, Kiruna
  • IOGT-logen 5485 Fjällsol, Kiruna
  • IOGT-logen 5480 Fjällvinden, Vittangi
  • IOGT-logen Lapporten, Abisko
  • IOGT-NTO Juniorförening 1401, Kiruna

 

  • IOGT-NTO Norrlandsblomman 1401, Kiruna
  • IOGT-ungdomsloge 487 Mimer, Kiruna
  • IOGT-ungdomsloge 943 Gnistan, Björkliden
  • IOGT-ungdomsloge 1401 Norrlandsblomman, Kiruna
  • IOGT 2814 Kiruna Wapen Byggnadsaktiebolag

J

  • JHF avd 29 Kiruna 
  • Jukkasjärvi föreläsningsförening
  • Jukkasjärvi kommunistiska ungdomsklubb
  • Jukkasjärvi-Poksuniemi Arbetarekommun
  • Juniorföreningen Unga tankar, Kiruna baptistförsamling
  • Järnvägsmännens Socialdemokratiska Fackklubb, Kiruna 

K

  • Kaisaniemi kol- och grafitundersökningsbolag
  • Karesuando belysningsanläggning
  • Karesuando sockens elförening
  • Karesunado arbetsstuga
  • KFUM Kiruna
  • KFUM:s scoutkår
  • KFUM-KFUK Kiruna
  • Kiruna Amnesty, grupp 136 
  • Kiruna Resoklubb
  • Kiruna baptistförsamling

 

  • Kiruna Barnens Dagsförening
  • Kiruna BB-förening
  • Kiruna djurskyddsförening
  • Kiruna fastighet- och villaföreing
  • Kiruna FCO
  • Kiruna finskspråkiga socialdemokratiska förening
  • Kiruna Finsktalande kulturorganisation
  • Kiruna FN-förening
  • Kiruna FNL-grupp 
  • Kiruna Folkets Husförening
  • Kiruna Folkets Park

 

  • Kiruna Frisksportklubb
  • Kiruna Fältbiologer
  • Kiruna föreläsningsförening
  • Kiruna Godtemplares Byggnads AB
  • Kiruna Hembiträdesförening
  • Kiruna husmodersförening
  • Kiruna högre allmänna läroverks socialdemokratiska ungdomsklubb
  • Kiruna idrottsföreningars samarbetskommitté
  • Kiruna KFUK 
  • Kiruna KFUK:s scoutkår

 

  • Kiruna KFUM:s flygscoutkår
  • Kiruna KFUM:s idrottsavdelning
  • Kiruna kommunalarbetares samorganisation
  • Kiruna kommunistiska ungdomsklubb
  • Kiruna konstgille
  • Kiruna konsumentgille, f d kooperativa kvinnogille
  • Kiruna kvinnliga Röda Korskår
  • Kiruna Köpmannaförening
  • Kiruna LS av SAC
  • Kiruna manliga Röda Korskår 
  • Kiruna metodistförsamling

 

  • Kiruna missionsförsamling
  • Kiruna missionsförsamlings juniorförening
  • Kiruna motettkör
  • Kiruna musikkår
  • Kiruna Orkesterförening, Kiruna
  • Kiruna Rotaryklubb
  • Kiruna Röda Korskrets
  • Kiruna samarbetskommitté för fred mot krig
  • Kiruna scoutkår
  • Kiruna skolförening 
  • Kiruna SMU

 

  • Kiruna socialdemokratiska arbetarekommun
  • Kiruna socialdemokratiska förening
  • Kiruna socialdemokratiska kvinnoklubb "Morgonrodnaden"
  • Kiruna socialdemokratiska partikrets
  • Kiruna socialdemokratiska tjänstemannaförening
  • Kiruna Socialdemokratiska ungdomsklubb
  • Kiruna Sportklubb
  • Kiruna spårvägsklubb
  • Kiruna syndikalistiska kvinnoklubb 
  • Kiruna syndikalistiska ungdomsklubb

 

  • Kiruna tomt- och husägareförening
  • Kiruna Typografklubb
  • Kiruna Ungdoms Röda Korskrets
  • Kiruna ungsocialistiska klubb
  • Kiruna vänstersocialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp
  • Kiruna Zontaklubb
  • Kiruna-enstaka handlingar
  • Kiruna-Svappavaara strejkkommitté
  • Kommunals Socialdemokratiska Fackklubb, Kiruna
  • Konsumentföreningen Kiruna
  • Kooperativa föreningen Kiruna u.p.a.
  • Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté, Kiruna
  • Kyrkorådshandlingar, Kiruna 

L

  • L.K.A.B. strejken
  • Laxforsens Skytteförening
  • Lena Lidbrinks handlingar om LKAB-strejken 1969-1970
  • LKAB:s och TGA:s anställdas understödsföreing
  • LKAB-strejken 1969/70, Olle Hultins samling
  • Lombolo socialdemokratiska förening
  • Luossavaara-Kirunavaara organiserade arbetares sjuk- och begravningsfond
  • Luossavaara socialdemokratiska kvinnoklubb 

M

  • Malmfältens transportfackförening avd 27 Kiruna
  • Masugnsbyn 300 års jubileum
  • Masugnsbyns socialdemokratiska arbetarekommun
  • Masungbyns socialdemokratiska ungdomsklubb 
  • Mertajärvi syföreing
  • Mia (Maria) Carlssons privatarkiv 

N

  • NGTO-logen 1177 Fridhem, Kiruna
  • NGTO-logen 1227 Midnattsolen, Kiruna
  • Norrkensflamman, Kirunaredaktionen
  • NOV-logen 115, Kiruna
  • NOV-logen Yleinen Kieltolaki Taimo, Kiruna 

O

  • Obligationsföreningen Räntan i Kiruna 

P

  • PRO Kiruna 

R

  • Riksgränsbanans socialdemokratiska kvinnoklubb
  • Riksgränsbanans socialdemokratiska arbetarekommun
  • Riksgränsens Folkets hus förening
  • Rädda Barnen, Vittangi 

S

  • Saivomuotka Idrottsklubb 
  • SFHL Lokalavd. Kiruna Sv. Folkhögskolelärareförbundet
  • SGU avd 131 Friska viljor, Kiruna
  • SGU avd 606, Jukkasjärvi
  • Sigurd Lindqvists privatarkiv
  • Sivert Nordwalls privatarkiv
  • SJ:s Samarbeteskommitte, Kiruna
  • SJMF:s avd 248 Kiruna
  • Solveig Stralström privat arkiv
  • SSU Facket, Kiruna
  • SSU Grottan, Kiruna
  • SSU Vittangi

 

  • Statsanställdas Förbund avd 1125, Kiruna
  • Statsanställdas Förbund 5107, avd 74, Kiruna
  • Statsanställdas Förbund 5107, Klubb 13, Karesuando
  • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 14, Vittangi
  • Statsanställdas Förbund avd 1086, Kiruna
  • Statsanställdas Förbund avd 1350, Kiruna
  • Statsanställdas Förbund avd 2104, klubb 7 Kiruna
  • Svappavaara Arbetarekommun
  • Svappavaara Folkets Husförening
  • Svappavaara Fritidsförening
  • Svappavaara LS av SAC
  • Svappavaara Socialdemokratiska kvinnoklubb
  • Svenska Bageriarbetareförbundets avd 49 Kiruna

 

  • Svenska Bankmannaförbundet avd 97, Malmfälten
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 573, Karesuando
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 94, Kiruna 
  • Svenska Elektrikerförbundet avd 108, Kiruna
  • Svenska Facklärarförbundet lokalavd BD7, Kiruna
  • Svenska Folkskollärarinneförbundets Kirunakrets
  • Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 92 Abisko
  • Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 656, Kiruna
  • Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avd 18 Kiruna
  • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 12, Kiruna

 

  • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 13 Tuollavaara
  • Svenska Järnvägsbyggnadsarbetare fackföreningen sektion 86, Abisko
  • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 139, Kiruna
  • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 208 Torneträsk
  • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 94 Vassijaure 
  • Svenska Järnvägsmannaförbundets avd 350 Kiruna
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 332, Kiruna
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 51, Kiruna
  • Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kiruna
  • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 120, Kiruna
  • Svenska Lärareförbundets lokalavd BDn6, Kiruna
  • Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 105, Kiruna

 

  • Svenska Måleriarbetareförbundet avd 71, Kiruna
  • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 644 Masungsbyn
  • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 765 Saivomuotka
  • Svenska Småskollärareförbundet, Kirunakretsen
  • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 205, Laxfors
  • Svenska Transportarbetareförbundet avd 156 Kiruna 
  • Svenska Träarbetareförbundets avd 69 Kiruna
  • Svenska Tornedalingars Riksförbund Kirunaavd.
  • Svenska Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 13, Abisko/Björkliden
  • Svenska Norgehjälpen, Kiruna
  • Sveriges folkskollärarförbunds Kirunakrets 

T

  • Tallbackens Egnahemsförening
  • TBV Kiruna
  • Tuollavaara fackliga samorganisaiton 
  • Tuollavaara föreläsningsförening
  • Tuollavaara Socialdemokratiska Arbetarekommun
  • Tuollavaara Socialdemokratiska Kvinnoklubb
  • Tuollavaara Byggnadsförening u.p.a.

  U

  • Unga Örnar, Kiruna
  • Unga Örnar, Kirunakretsen
  • Unga Örnar, Luossavaara
  • Unga Örnar, Tuollavaara
  • Ungdomsföreningen Gnistan, fd Kristl ungdomsför Eskolsdruvan
  • UNF Fjällvinden, Vittangi

  V

  • Vita Bandet Kiruna
  • Vittangi arbetsstuga
  • Vittangi föreläsningsförening
  • Vittangi Sportklubb 
  • Vittangi-Kiruna Röda korskrets
  • Vittangi-Kretsen av Svenska Röda Korset
  • VPK Kiruna 
  • Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Kiruna

Ö

  • Övre Lapplands lokalavdelning av Sveriges Hushållslärares Riksförbund

Uppdaterad 2017-08-15 /IL